Om os / Mål / Faglige mål

Faglige mål

Det er et overordnet fagligt mål, at eleverne på Christiansø Skole, når eleverne forlader skolen, ligger fagligt i den bedste halvdel på deres klassetrin, når man sammenligner med resultater på landsbasis. Derfor gennemfører vi hvert år anerkendte faglige test - herunder de frivillige nationale test for de ældste elever - som dokumentation for elevernes faglige niveau og som grundlag for beslutning om eventuel ændring af praksis, hvis resultaterne ikke er tilfredsstillende.

Imidlertid kan test aldrig stå alene. Blandt andet er test først og fremmest en her-og-nu temperaturmåling og ikke en indiskutabel sandhed. En elev kan f.eks. have en dårlig dag den dag, testen bliver lavet. Derfor vil testens resultater altid blive suppleret af en vurdering fra læreren i de pågældende fag, så både testresultater og lærervurdering indgår i grundlaget for beslutning om eventuel ændring af praksis eller indsats over for den enkelte.

I forbindelse med Folkeskolereformen blev de faglige mål for de enkelte fag i øvrigt ændret. Nu hedder de "Folkeskolens forenklede fælles mål". Dem har vi forsøgt at opstille skematisk og beskrive så kort som muligt med det sigte, at blandt andet forældre skal kunne gennemskue, hvad de kan forvente, at deres børn kan i de enkelte fag på bestemte klassetrin.

Doikumentet med de nye fælles mål kan ses her.

Lektier

På Christiansø Skole har eleverne kun undtagelsesvis lektier for. Dels er vi stærkt i tvivl om værdien af lektier som en fast bestanddel i skolearbejdet, dels kan vi som regel godt nå det vi skal i skoletiden, og endelig synes vi, at skoledagene er lange nok, så fritiden skal være børnenes egen.

Derfor begrænser vi lektier til et absolut minimum. Hvis eleverne undtagelsesvis får hjemmeopgaver for, vil der typisk være en naturlig sammenhæng mellem en opgave i skolen og et opfølgende eller forberedende arbejde derhjemme - f.eks. hvis en elev skal lave en fremlæggelse.

Skolen anbefaler desuden, at alle børn læser mindst 20 minutter om dagen i fritiden (vi hjælper gerne med at finde egnede bøger) og at forældrene forsøger at skabe en tradition, hvor de af og til læser sammen med deres børn. Børn, der derudover har lyst til at lave skolearbejde derhjemme, bliver selvsagt opmuntret til det.

Christiansø Skole | CVR: 2577 5635 | Christiansø 4, Christiansø, 3760 Gudhjem - Danmark | Tlf.: 56 46 20 72 | skoleleder@christiansoe.dk