Om os / Forældrerådet

Forældrerådet

Ud over skolebestyrelsen har vi også et forældreråd. Det har som opgave at etablere aktiviteter, der understøtter børnenes trivsel – gerne i samarbejde med skolen – og har særligt fokus på at fastholde gode traditioner.

Rådet har ikke nogen formel kompetence, men kan uddelegere konkrete opgaver til andre end rådets medlemmer. Antallet af medlemmer i forældrerådet ligger ikke fast, idet det helt afhænger af interessen for at være med. Valg foregår på første forældremøde efter sommerferien.

Relationen til skolebestyrelsen er, at ”Nyt fra forældrerådet” er et fast punkt på skolebestyrelsesmødernes dagsorden, så der sikres den størst mulige koordination mellem skolebestyrelsens, forældrerådets og skolens arbejde med børnenes trivsel.

P.t. har forældrerådet følgende sammensætning:

Laura Juhl Zafnes 

Elisabeth Karmark

Maja Feenstra 

Ditte Bøgelund

Forældrerådet tager sig af mange sociale arrangementer
Christiansø Skole | CVR: 2577 5635 | Christiansø 4, Christiansø, 3760 Gudhjem - Danmark | Tlf.: 56 46 20 72 | skoleleder@christiansoe.dk