Om os / Traditioner

Traditioner

På Christiansø Skole er det en del af hverdagen, at vi ind imellem siger farvel til gamle og goddag til nye, det kan være både elever og lærere. Derfor er traditionerne særligt vigtige på vores skole, så vi sikrer en rød tråd og en ejerskabsfornemmelse for skolen hos både elever og lærere.
 

Morgensang

Vi synger morgensang hver morgen på Christiansø Skole, her er alle elever samlet. Vi synes, at det er vigtigt, alle lige ser hinanden og en sang er en hyggelig måde at starte dagen på. Her giver vi også fælles meddelelser, fx om ting der foregår på øen om eftermiddagen.
 

Flagning

Ud over årets første skoledag og andre særlige dage hejses skolens flag altid, når et barn eller en lærer har fødselsdag.

 

Første skoledag

Den første skoledag efter sommerferien hejses skolens flag og vi mødes – elever, forældre og lærere -omkring flagstangen i skolelederens have, hvor vi synger en sang og får taget et skolefoto af børn og lærere. Herefter går vi alle ind på skolen, hvor vi siger særligt velkommen til de nye elever, og hvor vi hører lidt om hinandens sommerferieoplevelser. Vi slutter med en leg på boldbanen eller måske en badetur, inden vi går hjem igen.

Græsholm

En dag i august eller september tager vi en tur til Græsholm, hvor vi udforsker øen, går på skattejagt, bager snobrød, steger pølser og hvad vi ellers finder på af sjove ting. Græsholmen er et fredet område, hvor man ellers ikke må gå i land, vi har dispensation til at besøge øen en gang om året.

Julemåneden

December er noget særligt både på skolen og på øen. En af de første dage i december har vi juleklippe-dag, hvor vi laver pynt, så skolen kan komme til at se rigtig julet ud. Desuden har vi pakkekalender, fortæller julehistorier, tænder kalenderlys m.m. gennem hele julemåneden.

Juletræstænding

Første søndag i advent tændes juletræet på Paraden. Det er Christiansø Støtteforening, der står for arrangementet, mens skolens elever synger for på et par af julens sange.

Lucia

I samarbejde med menighedsrådet holder vi luciaoptog på ”Månen” – typisk lørdag ved første præstesej-lads i december. Vi øver på forhånd med børnene og menighedsrådet sørger for kaffe og kage ved selve arrangementet. Udover luciaoptoget kan skolens elever også optræde, fx med oplæsning af digte eller julehistorier.

Juleafslutning

Sidst på eftermiddagen dagen før sidste skoledag op til juleferien mødes forældre, elever, søskende og lærere på skolen til julehygge. Forældrerådet står for dette arrangement.
Sidste skoledag spiller vi banko. Alle har en lille pakke med, der bruges som gevinst. De seneste år har vi denne dag også fejret vintersolhverv. Her mødes vi i mørket og går øen rundt med lanterner. Herefter laver vi morgenmad på bål i Kongens Have, læser højt og taler om vikingernes vintersolhvervsfejring. Vi slutter stadig af på skolen med banko.

Fastelavn

Fastelavnstraditionen på Christiansø står et par af forældrene for. Søndagen før fastelavnsmandag er der tøndeslagning i Kongens Have. I ugen op til tøndeslagningen laver børnene fastelavnsris i skolen.
Fastelavnsmandag er skolefridag. Den dag står skolebørnene ekstra tidligt op. De mødes udklædte på Paraden kl. 6 og går herefter rundt og riser de af øernes beboere op, som på forhånd – via en tilmeldingsliste hos købmanden – har tilkendegivet, at de gerne vil være med. Oprisningen slutter hos skolelederen, hvor børnene spiser morgenmad.
Klokken 10 samles alle øernes børn på Paraden, hvorefter de går rundt til alle hjem og samler penge ind til Folkekirkens Nødhjælp.

Ørensning

To gange om året – efterår og forår – har skolen ø-rensning. Alle er velkomne til at deltage. Vi starter på Paraden og får udleveret affaldssække, hvorefter vi deler os i mindre grupper og går hver sin rute for at samle affald. Når vi er færdige, mødes vi bag Vagten og ser på, hvad grupperne har fundet. Vi benytter lejligheden til at tale om affaldssortering.

Udvekslingsstudenter

Hvert år i juni får vi i et par dage besøg af udvekslingsstudenter fra AFS på Bornholm. Besøget arrangeres af forældrerådet og skolen i samarbejde med organisationen AFS.
Besøget byder på privat indkvartering samt sammenkomster på skolen og på Månen – herigennem lærer vi noget om hinandens levevis, madtraditioner, danse, sange og meget mere.

Skoleteater

En gang om året er undervisningen omlagt til teateruger. Som afslutning på ugerne opfører børnene et teaterstykke for alle beboere på øerne.

Åben skole

Hvert år i juni har vi åben skole. Her udstiller vi noget af det, børnene har lavet i årets løb, og vi viser, hvordan vi arbejder i dagligdagen. Alle – også turister – er velkomne på skolen denne dag, hvor vi gerne vil forstyrres og svare på spørgsmål.

Sommerafslutning

Vi afslutter skoleåret med, at forældrerådet dagen før sidste skoledag arrangerer en sommerfest i Kongens Have, hvor forældre og søskende inviteres til at spille rundbold, grille og hygge sig sammen med os, så vi får ønsket hinanden rigtig god sommerferie. Skolelederen holder en særlig tale for eleverne på 7. klassetrin, som nu forlader Christiansø Skole. Måske har eleverne også forberedt noget.

Efter arrangementet går elever og lærere ind på skolen, hvor vi overnatter. Næste morgen bager vi morgenbrød og hygger, indtil vi går i gang med de sædvanlige aktiviteter, der er knyttet til sidste skoledag, nemlig at rydde op og spille elever-mod-lærerne-rundbold.
Vi slutter dagen af med is i kiosken, hvor vi også synger feriesangen.

Lejrskoler

På Christiansø Skole tager vi hyppigere på skolerejser, end man gør på de fleste andre skoler. Det gør vi bl.a. for at udvide elevernes horisont og give dem mulighed for at opleve nogle af de ting, vi ikke har på øen. Herudover er en skolerejse en god mulighed for at styrke elevernes sammenhold, og for lærerne giver det en større forståelse for den enkelte elev, når vi ser dem i mange forskellige situationer.
Det er vigtigt for os, at skolerejserne ikke bare er en ferietur, men at der er et relevant fagligt indhold, som knytter an til den øvrige undervisning.

Besøg/gæster

Fra tid til anden har familier på Ertholmene gæster i kortere eller længere tid, og ind imellem er gæsterne børn. Mange af disse gæster vil gerne se vores skole, og når det er børn, vil de ofte gerne gå i skolen i nogle dage eller nogle uger. Efter aftale kan dette som regel lade sig gøre, hvis det passer med skolens øvrige program.

Ud over at vise skolen frem søger vi også at drage nytte af øens mange besøgende ved at invitere mennesker med særlige talenter og kompetencer til at gæsteundervise på skolen.

En gang om året tager vi en tur til Græsholm
Christiansø Skole | CVR: 2577 5635 | Christiansø 4, Christiansø, 3760 Gudhjem - Danmark | Tlf.: 56 46 20 72 | skoleleder@christiansoe.dk