Om os / Traditioner

Traditioner

På Christiansø Skole har vi en lang række traditioner, som vi gør en hel del ud af.

Første skoledag

Den første skoledag efter sommerferien hejses skolens flag og vi mødes – børn, forældre og lærere - kl. 9 omkring flagstangen i skolelederens have, hvor vi synger en sang og får taget et skolefoto af børn og lærere Herefter går vi alle ind på skolen, hvor vi siger særligt velkommen til de nye elever, og hvor vi hører lidt om hinandens sommerferie-oplevelser. Vi slutter med en leg på boldbanen, inden vi går hver til sit et par timer senere.

Græsholm

En dag i august eller september tager vi en tur til Græsholm, hvor vi går på opdagelse, skriver vores egen Græsholm-sang, går på skattejagt, bager snobrød, steger pølser og hvad vi ellers finder på af sjove ting. Ud over ornitologerne er vi de eneste, der får adgang til dette unikke fuglereservat, så vi vil værne om såvel øen som om denne meget privilegerede tradition.

Sundhed

I de tre uger op til efterårsferien deltager vi skolernes sundhedsuger – ”Aktiv rundt i Danmark” – med fokus på betydningen af motion og sund kost.

Julemåneden

December er noget særligt. En af de første dage i december har vi juleklippe-dag, hvor vi laver pynt, så skolen kan komme til at se rigtig julet ud. Desuden har vi pakkekalender, fortæller julehistorier, tænder kalenderlys m.m.

Juletræstænding

Første søndag i advent tændes juletræet på Paraden. Det er Christiansø Støtteforening, der står for arrangementet, mens skolens elever synger for på et par af julens sange.

Lucia

I samarbejde med menighedsrådet holder vi luciaoptog på ”Månen” – typisk lørdag ved første præstesej-lads i december. Vi øver med børnene i god tid, mens forældrene vasker og stryger dragterne og menig-hedsrådet sørger for kaffe og kage ved selve arrangementet. En af skolens medarbejdere læser en julehistorie.

Juleafslutning

Sidst på eftermiddagen dagen før sidste skoledag op til juleferien mødes forældre, elever, søskende og lærere på skolen til julehygge, som skolen og forældrerådet tilrettelægger i samarbejde.

Sidste skoledag (kl. 8-11) holder vi banko, hvortil alle har en lille pakke med, der bruges som gevinst.

Fastelavn

Fastelavnstraditionen på Christiansø står et par af forældrene for. Søndagen før fastelavnsmandag er der tøndeslagning i Kongens Have. I ugen op til tøndeslagningen laver børnene fastelavnsris i skoletiden. Vi afsætter 3-4 lektioner til formålet.

Fastelavnsmandag er skolefridag. Den dag står skolebørnene ekstra tidligt op. De mødes udklædte på Paraden kl. 6 og går herefter rundt og riser de af øernes beboere op, som på forhånd – via en tilmeldingsliste hos købmanden – har tilkendegivet, at de gerne vil være med. Klokken 10 samles alle øernes børn på Paraden, hvorefter de går rundt til alle hjem og samler penge ind til Folkekirkens Nødhjælp.

Ørensning

To gange om året – efterår og forår – har skolen ø-rensning fra kl. 10 til kl. 11:30. Alle er velkomne til at deltage. Vi har normal undervisning indtil kl. 10. Herefter går vi til Paraden og får udleveret affaldssække, hvorefter vi deler os i mindre grupper og går hver sin rute for at samle affald. Når vi er færdige, mødes vi bag Vagten, og den gruppe, der har samlet mest, vinder en lille præmie. Som afslutning er der frugt og sodavand til alle deltagere.

Udvekslingsstudenter

Hvert år i juni får vi i et par dage besøg af udvekslingsstudenter fra andre lande, både europæiske, ameri-kanske og asiatiske. Besøget arrangeres af forældrerådet og skolen i samarbejde med organisationen AFS, som er en verdensomspændende organisation, der har til formål at fremme interkulturel forståelse og læring på tværs af landegrænser.

En af de meget aktive lokalafdelinger findes på Bornholm, og det er sammen med dem, at vi arrangerer de udenlandske udvekslingsstudenters besøg på Christiansø, hvor vi – blandt andet via privat indkvartering og sammenkomster på skolen og på Månen - lærer noget om hinandens levevis, madtraditioner, danse, sange og meget mere.

Skoleteater

En gang om året opfører børnene et teaterstykke på ”Månen” for alle på øerne.

Åben skole

Hvert år i slutningen af juni har vi åben skole. Her udstiller vi noget af det, børnene har lavet i årets løb, og vi etablerer værksteder, så vi kan vise, hvordan vi arbejder i dagligdagen. Alle – også turister – er velkomne på skolen denne dag, hvor vi gerne vil forstyrres og svare på spørgsmål

Sommerafslutning

Vi afslutter skoleåret med, at forældrerådet dagen før sidste skoledag arrangerer en sommerafslutningsfest i Kongens Have, hvor forældre og søskende inviteres til at spille rundbold og siden grille og hygge sammen med os, så vi får ønsket hinanden rigtig god sommerferie. Skolelederen holder en særlig tale for eleverne på 7. klassetrin, som nu forlader Christiansø Skole. Måske har eleverne osse noget i ærmet.

Efter arrangementet går elever og lærere ind på skolen, hvor vi overnatter. Næste morgen bager vi mor-genbrød og hygger, indtil vi går i gang med de sædvanlige aktiviteter, der er knyttet til sidste skoledag, nemlig at rydde op og spille elever-mod-lærerne-rundbold.

Inden dagen slutter, får børnene deres skema for det kommende skoleår. Skemaet sendes desuden sammen med et lille god-sommer-og-på-gensyn-brev til nye elever, der måtte starte efter sommerferien.

Andre traditioner

Lejrskoler m.m.

Lejrskoler og udflugter er et supplement til den daglige undervisning, hvor skolen åbner sig mod den omgivende verden. Der lægges vægt på det virkelighedsnære og konkrete, og på at styrke fællesskabet. Ved at forlade skolens trygge rammer oplever og lærer vi på nye måder.

Christiansø Skole er oftere på ture med overnatning end andre skoler. Vi har besøgt skoler, byer, museer, seværdigheder, værksteder og legeparker for at få ny inspiration og for at blive klogere.

Der er en række praktiske forhold at tage hensyn til, når vi er på tur:

Skolens elever og lærere er fælles på tur. Christiansø Skole har ikke ressourcer til ture for udvalgte elever; det opfordres forældrene til selv at arrangere. De store elever kan ofte på skoleture få lov til at være længere oppe end de små, når det passer med det fælles program.

Det er både sjovt og hårdt arbejde at være på tur. Eleverne er både i skole (selv om vi er væk fra skolens bygninger) og har fri til at hygge sig sammen, men det er lærerne, der bestemmer rammerne. Under hele turen er eleverne nemlig lærernes ansvar. Som lærer er det både et meget stort arbejde og samtidigt sjovt og lærerigt at være på tur.

Rejserne kan blive lange og sejlturen hård. Skolens lærere gør hvad de kan for at gøre rejsen så god så mulig, men vi er ikke herrer over bl.a. søsyge. Forældre er altid velkomne til at tage i forvejen med og eller til at afhente deres barn i forbindelse med skoleture.

Før hver lejrskole holdes et kort orienteringsmøde med forældrene om pædagogiske og praktiske forhold for turen.

Elevernes lommepenge har på tidligere tur været på 40 kr. Beløbets størrelse vil løbende blive diskuteret - og evt. justeret - med elever og skolebestyrelse.

Der deltager minimum to lærere på skoleture.

Konkret har vi et godt samarbejde med Bornholms 4H om madskole, som enten kommer til os et par dage om året, eller som resulterer i, at vi besøger dem i folkekøkkenet i Østermarie på Bornholm.

Endelig arrangeres fra tid til anden (typisk når vi har elever på 7. klassetrin) besøg på Bornholms Efterskole, så vore elever kan blive fortrolige med den skole, de fleste af dem skal gå på efter 7. klasse.

Besøg/gæster

Fra tid til anden har familier på Ertholmene gæster i kortere eller længere tid, og ind imellem er gæsterne børn. Mange af disse gæster vil gerne se vores skole, og når det er børn, vil de ofte gerne gå i skolen i nogle dage eller nogle uger.

Det sætter vi pris på, så hvad enten det er voksne, der bare gerne vil se skolen, eller det er børn, som gerne være med i undervisningen, er de meget velkomne. Dog vil vi gerne vide det på forhånd, så vi kan tilrettelægge undervisningen efter, at vi har besøg.

Hvert år besøges Ertholmene desuden af rigtig mange turister, rejsegrupper og skoleklasser, hvoraf mange også gerne vil se vores skole. Det ønske vil vi gerne efterkomme – samtidig med, at vi dels ikke vil have mange afbrydelser i undervisningen, dels ikke ønsker, at vore elever skal opleve sig selv som udstillede. Derfor opfordrer vi skoleklasser, der besøger øerne, til på forhånd at aftale et besøg hos os, mens turister og rejsegrupper via vore guider orienteres om, at de kan få en rundvisning og orientering af skolelederen (eller måske en elev, der gerne vil) i frokostpausen eller (i ferieperioder) efter aftale.

På skolens hjemmeside har vi desuden lavet en særlig underside beregnet til lejrskoler. Her kan lærere, der tager en lejrskoleklasse med til Christiansø, få inspiration, så elever og lærere får det størst mulige udbytte af besøget, og så de forlader øen igen med et godt og positivt indtryk.

Ud over at vise skolen frem søger vi også at drage nytte af øens mange besøgende ved at invitere mennesker med særlige talenter og kompetencer til at gæsteundervise på skolen.

Morgensang

Vi synger morgensang hver morgen på Christiansø Skole. Det er en god måde at starte dagen på, og det giver børnene et indblik i og forståelse af den danske sangskat og –tradition.

Flagning

Ud over årets første skoledag og andre særlige dage hejses skolens flag altid, når et barn eller en lærer har fødselsdag.

En gang om året tager vi en tur til Græsholm
Christiansø Skole | CVR: 2577 5635 | Christiansø 4, Christiansø, 3760 Gudhjem - Danmark | Tlf.: 56 46 20 72 | skoleleder@christiansoe.dk