Om os / Værdigrundlag

Værdigrundlag

I Christiansø Skoles værdigrundlag slås overordnet tre ting fast:

  • Vi vil sikre, at børnene på Christiansø Skole bevarer deres medfødte selvværd og nysgerrighed.

  • Det gør vi ved at anerkende og opmuntre og ved at guide, vejlede og irettesætte i en ordentlig tone.

  • Desuden vil vi altid tage et barns oprigtige spørgsmål alvorligt og så vidt muligt svare her og nu.

Desuden har vi formuleret en vision for skolen. Den lyder sådan:

Christiansø Skole er en skole, hvor eleverne bliver fagligt dygtige og socialt kompetente, hvor de trives, og hvor forældrene er tilfredse og har tillid til skolen og dens medarbejdere. Skolen er desuden en central kulturbærer i ø-samfundet og en aktiv del af attraktionen Christiansø.

Det følger heraf,

  • at det er vores kerneopgave at undervise øens skolebørn og bidrage til deres sociale forståelse og trivsel såvel i skoletiden som i fritiden.
  • at vi derudover gerne vil bidrage til, at øens mange gæster - ikke mindst skoleelever på lejrskole - får en positiv oplevelse af besøget.

Videre hedder det i værdigrundlaget: 

"Christiansø Skole er en central institution på Ertholmene. Dels er den en forudsætning for, at der til stadighed er børnefamilier på Christiansø og Frederiksø. Dels spiller skolen en vigtig rolle for børnenes trivsel. Det samlede antal børn vil nemlig til stadighed være så begrænset, at det enkelte barn har relativt få at vælge imellem som legekammerater.

Derfor skal skolen aktivt bidrage til, at børnene lærer omsorg for og hensyn til hinanden, så de trives – ikke bare i skoletiden, men også i fritiden.

Det begrænsede børnetal betyder til gengæld, at det enkelte barn kan få væsentlig mere individuel op-mærksomhed og hjælp, end det er normalt for skolebørn i Danmark. Derfor bør alle skolens børn - med mindre helt særlige forhold gør sig gældende - blive fagligt dygtige.

Endelig er det en følge af det begrænsede børnetal, at også antallet for forældre er begrænset. Derfor – og fordi skolen og forældrene har en fælles opgave med at sikre børnenes trivsel på øerne – må og skal der være en væsentlig tættere dialog og et væsentligt tættere samarbejde mellem skolens medarbejdere og forældrene, end man kan forvente på større skoler andre steder i landet."

Se hele værdigrundlaget samlet i dokument ved at klikke her.

Vi lægger vægt på motion og bevægelse
Christiansø Skole | CVR: 2577 5635 | Christiansø 4, Christiansø, 3760 Gudhjem - Danmark | Tlf.: 56 46 20 72 | skoleleder@christiansoe.dk